Tarief in onderling overleg ook zijn prijsafspraken en no win small fee mogelijk. No win small fee is een kostendekkend tarief van € 120,- (ex)  met terugwerkende kracht te verhogen bij winst. Ook bij begeleiding van financiële problemen is het mogelijk met een gematigd tarief te werken. Indien de financiële problemen zijn overwonnen, is over de bestede uren alsnog het afgesproken tarief verschuldigd. Ook voor particulieren werk ik met tarieven op maat.