In onderling overleg zijn prijsafspraken en no win small fee mogelijk. No win small fee is een kostendekkend tarief van € 120,- (ex)  met terugwerkende kracht te verhogen bij winst. Ook voor particulieren werk ik met tarieven op maat.