Echtscheiding is meestal de eerste gedachte bij dit onderwerp opkomt en dat is logisch, ongeveer een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Daarnaast zijn er tal van andere samenlevingsverbanden en ook daar geldt dat deze ook weer verbroken worden.

Mijn insteek is dat ik eerlijk vertel waar u staat en waar het op staat. Ik zal zoveel mogelijk proberen lange procedures te voorkomen. Uiteraard kan ik dat niet alleen en het valt niet te ontkennen dat het ook afhangt van de wil en de insteek van de andere partij en zijn- of haar juridische bijstand verlener.

Indien gewenst begeleid ik ook in geval van bewind, mentorschap en curatele. Bij grotere vermogens onder bewind kan ik u adviseren en helpen bij eventuele verzoeken aan de kantontrechter om toestemming te verlenen voor vermogensoverheveling van een deel van het onder bewind gestelde vermogen, zoals door middel van schenkingen.

Voor familierecht ben ik niet ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand, dus ik werk niet op basis van een toevoeging.

Verder zou ik zeggen bel me en vraag!