Erfrecht en schenkingen, twee onderwerpen die in elkaars verlengde liggen en regelmatig voor slepende familieconflicten zorgen. Dat er meestal een notaris bij betrokken is, garandeert nog niet dat iedereen tot zijn of haar tevredenheid wordt geïnformeerd.

De notaris moet neutraal zijn en meestal lukt dat wel, maar dat neemt niet weg dat er altijd een of meer  erfgenamen zijn die het gevoel hebben dat zij er buiten staan. Ook komt het voor dat de informatieverstrekking gewoonweg gebrekkig is, hetgeen dat gevoel in de hand werkt. Een en ander leidt vaak tot achterdocht en waar achterdocht toe kan leiden weet iedereen. Ik bekijk of uw achterdocht terecht is en sta u bij gedurende de afwikkeling van de nalatenschap. Het kan ook zijn dat ik door een uitvoerende erfgenaam wordt ingeschakeld. In dat geval maak ik mij sterk voor een maximale transparantie door de uitvoerder. Meestal voorkomt dat (verdere) escalatie tussen de erfgenamen.

Binnen 8 maanden moet er aangifte erfbelasting gedaan worden. Ik kan in de */meeste gevallen de aangifte voor u doen of deze voor u nakijken. */Aangifte op basis van zeer fiscaal gestuurde testamenten, doe ik niet.

PS:
Na mijn studie Nederlands recht, heb ik Notarieel recht gestudeerd en vervolgens vier jaar in het notariaat gewerkt waarvan drie jaar als kandidaat-notaris gewerkt en heb toen ook mijn beroepsopleiding notariaat afgerond.