Gefinancierde rechtsbijstand, toevoeging

De toevoeging

Ligt uw inkomen en vermogen beneden de inkomens- en vermogensgrens dan komt u in beginsel voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking. Er zijn nog andere eisen maar die zien op de zaak zelf, ofwel waarvoor u heeft u rechtshulp nodig?  Indien u recht hebt op een toevoeging betaalt de overheid mijn kosten. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt  door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) vastgesteld. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, zie http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen. Behalve de eigen bijdrage moet u ook rekening houden met andere kosten, zoals griffierecht, kosten van uittreksels e.d. Verliest u de zaak dan wordt u vrijwel altijd veroordeeld de proceskosten van de andere partij te betalen. Uiteraard wordt de zaak vooraf besproken waarbij ook het procesrisico (winst- en verlieskansen) aan de orde komt. In het personen- en familierecht volgt veelal geen proceskosten veroordeling. De rechter ‘verdeeld’ de kosten,  wat er op neer komt dat ieder zijn eigen kosten moet dragen.

Voor de aanvraag, is in elk geval nodig

  1. Naam, adres, GBA  woonplaats aanvrager en eventuele partner;
  2. BurgerServiceNummer  (BSN) aanvrager en partner; dit wordt door de RvR gebruikt om uw inkomen en vermogen te toetsen; de peildatum ligt steeds 2 jaar terug;  was uw inkomen/vermogen  2 jaar terug te hoog, dan volgt een afwijzing. Was uw  inkomen  in het jaar van aanvraag minstens 15%  lager, dan vragen wij de RvR om uit te gaan van het jaar van aanvraag; Ook kan het zijn dat wel een toewijzing volgt maar dat de eigen bijdrage hoger is dan indien wij van uw huidige (minstens 15%) lagere inkomen uitgaan en ook dan vragen wij de RvR om uit te gaan van het jaar van aanvraag;
  3. Indien van toepassing: moet u aangeven of  u samen woont met kinderen jonger dan 18 jaar;
  4. Heeft u een eigen bedrijf: dan opgeven de startdatum van het bedrijf. Let op: bedrijfsmatige kwesties komen niet gauw voor een toevoeging in aanmerking.

Een toevoeging is altijd voorwaardelijk

Wanneer de zaak is geëindigd, beoordeelt de RvR of er sprake is van een financiële opbrengst. Ontvangt u een bedrag dat hoger ligt dan 50% van uw heffingvrije vermogen dan wordt de toevoeging ingetrokken, en dient u de kosten van de advocaat alsnog zelf te betalen. Het heffingvrije vermogen wordt bekeken per volwassene. Heeft u minderjarige kinderen waar u het gezag over voert, dan komt daar nog een bedrag per minderjarig kind bij. Voor meer informatie over de voorwaarden verwijs ik u naar de website van de RvR, zie de link op de site.

NB:  Ik doe geen toevoegingen personen & familierecht. *Hiervoor gelden andere eigen bijdrage bedragen.